Иди назад
19.01.2022

Sastanak NKRM-le sa predstavnicima UMIB

Saopštenje

Priština– 19 januar 2022

Sastanak NKRM-le sa predstavnicima UMIB

Viši zvaničnici NKRM-le, gđa. Selvete Grajcevci – Pllana, Predsednik Odbora, ćetiri člana Odbora, zam. Direktora kao i zam. Glavni Inspektor za rudarstvo, primili su danas u sali za sastanke NKRM-le, predstavnike Universiteta u Mitrovici “Isa Boletini”- (UMIB), Prof. Dr. Naser Peci – Dekan, Fakulteta  Geo-Nauka, i Prof. Dr. Behxhet Shala – Prorektor za Međunarodnu Saradnju i Naućna Istraživanja.

U okviru sastanka saradnje između Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale (NKRM) i Universiteta u Mitrovici “Isa Boletini” ( UMIB), razgovarano je o značaju ove dve institucije za rudarski sektor na Kosovu i nastavak saradnje u oblastima studija u ovom sektoru.

Ove dve institucije saglasile su se da je njihova oblast naučne podrške obostrana i da su koristi obostrane kako u realizaciji strućne prakse tako i u organizaciji konferencija, simpozijuma i seminara.

Nakon preporuka datih sa ovog sastanka, kao i sagledavanja interesovanja i posvečenosti, učesnici su govorili o mogučnostima drugih sličnih poseta, radi produbljivanja saradnje u budučnosti u smislu razmene stručnih iskustva, sastanaka i zajedničkog rada prema zahtevima i akademska i naučna znanja koja poseduju.