Hidrologija

Na Kosovu ima mnogo reka, koje se ulivaju prema Jadranskom Moru, Crnom Moru i Egejskom Moru. Glavne reke na Kosovu su Bela Drina (u južnom delu Kosova – uliva se u Jadransko More), Reka Ibar (u sjeverozapadnom delu, prolazi do Morave i Dunava i dalje do Crnog Mora), reka Lepenka (istočni dio teće do reke Vardar i Egejsko More).

Zanimljivo je da se Crno More odvodi od vode sa površine od 5500 km², ili 51 % teritorije Kosova, Jadransko More se isušuje sa površine od 4500 km² ili 43 % a Egejsko More odvodila je površinu od samo 900 km² ili 6 %.

Hydrologija Kosova

Tri glavna drenažna sliva područja (Beli Drin, reka Ibar i Lepenac) se susreču jedni sa drugima približno 16.5 km zapadno od Uroševca, u katastarskoj zoni Buda kova (Opština Suva Reka). U ovom trenutku kontakta tri kičmenjaka vododelnica nalazi se Planina Drmanska 1,359 m nad morske visine. Od ove tačke, površina vode prelazi u Jadransko More, Crno More ili Egejsko More.

Druge važne reke na Kosovu su: Reka Sitnica, Morava iz Bisnice, Pečka Bistrica i Bistrica u Dečane. Kosovo takođe ima kraških izvora, termalnih i mineralnih izvora, glacijal dolinama i prirodnih i veštačkih jezera.