Infrastruktura

Putna infrastruktura – Teritorija Kosova ima putnu infrastrukturu pogodnu za razvoj razlićitih poslovnih aktivnosti. Putna mreža se sastoji od 630 km glavnih puteva.

Putna infrastruktura zemlje je dobro razvijena. Postoji potpuno putna razvijena mreža, obično su putevi u vrlo dobrom stanju. Mnogi glavni putevi povezuju velike gradove na Kosou.

Odgovorna za održavanje magistralnih i regionalnih puteva je Ministarstvo za Infrastrukturu dok za lokalne puteve odgovorna je Opština.

Sa izgradnjom auto puta sa Albanijom, Kosovo je važna veza za Zapadnu Evropu sa Jadranskim Morem.

Željeznička Infrastruktura – Kosovo poseduje željeznički sistem od 330 km koji pokriva celu teritoriju Koaosva povezivanjem severa sa jugom i istog sa zapadom.

Željeznički sistem pored privatnog i službenog prevoza putnika takođe nudi prevoz razne robe za poslovne potrebe, na Kosovu i u Inostranstvo. Takav transport se realizuje ne samo kroz željeznicu već i u drugim konbinacijama transporta.

Željeznice Kosova takođe omogućavaju izgradnju privatnih industrijskih trasa sa željezničkih pruga na lokaciju kupca.
Glavni službenik za transport za Željeznice Kosova je odelenje za komercialne željeznice na Kosovu.

Zračna Infrastruktura – Kosovo poseduje jedan aerodrom, Aerodrom “Adem Jashari”, koji je jedan od naj prometnijih aerodroma u regionu. Ovaj aerodrom nudi letove do najvažnijih evropskih centara, ali i Americi.

Kao i drugi transporti i vazdušni saobračaj pored prevoza putnika on takože nosi razne stvari (teret) u poslovne svrrhe. Aerodrom Prištine nudi brzu, efikasnu i profesionalnu uslugu prenosa tereta preko rentgenskih zraka. Aerodrom je ispitivao bilo koji teret preko rentgenskih zraka. U zavisnosti od težine tereta, naknade za plačanje su takođe različite.

Aerodrom u Prištini nudi takođe povoljne uslove za transport robe koja zahteva poseban tretman, sa frižiderom za skladištenje robe. Takođe poseduje svu opremu za utovar i istovar robe.
Po dolasku roba svaka transportna kompanija mora da povuće robu u okviru od 24 časova, u suprotnom mora da plati dodatno.

Infrastructura Kosova