Иди назад
27.01.2022

Sastanak NKRM-le sa Ministarstvom Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Komunikacija

Priština – 25 januar 2022

Sastanak NKRM-le sa Ministarstvom Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Viši Zvaničnici NKRM-le gđa. Selvete Grajçevci – Pllana, Predsednik Odbora i g. Jahir Gashi Član Odbora, sastali su se zamenikom Ministarastva Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture Gđa. Linda Çavdarbasha

Gđa. Selvete Grajçevci – Pllana se zahvalila zameniku ministra Đivotne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture Gđa. Linda Çavdarbasha za sastanak, kao rezultat institucionalne podrške koja radi u rudarskom sektoru sa posebnim fokusom na zaštiti životne sredine, razvoj procedura za licence i dozvole da budu na nivou prihvačenom i u skladu sa važečim zakonom.

Nakon sastanka, strane su izrazile zabrinutost sa kojima se ove dve institucije suočavaju i načelno je odlučeno da je razmatranje zahteva za licence i dozvole u okviru kompletiranja dokumentacije kao što su saglasnosti i ekološke dozvole visoki prioritet od NKRM jer dugo je bila bez odbora i da postoje brojne prijave koje čekaju da budu razmotrene. Na sastanku su razmotrena i mnoga druga važna pitanja i obe strane su se složile da če memorandum o saradnji između NKRM i MSPP biti od koristi obema institucijama i neophodan za nastavak saradnje u budučnosti.

Nakon sastanka, strane su precizirale sastavljanje zajedničkih komisija u oblasti rekultivacije rudnika za istekle licence, koordinaciju i podršku stručnog osoblja od strane MSPP za izradu podzakonskih akata koji se direktno odnose na međuinstitucionalne inspekcije u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

Na kraju sastanka, dve institucije su izrazle spremnost da nastave naredne sastanke u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja u rudarskom sektoru gde je međusobna saradnja korisna za životnu sredinu i same rudarske kompanije.