Иди назад
22.02.2022

Sastanak NKRM-le sa g. Naim Dedushaj, Izvršni Direktor Poslovne Mreže Albanske Diaspore

Komunikacija

Priština – 18 Februar 2022

Viši Zvaničnici NKRM-le, gđa Selvete Grajcevci – Pllana, Predsednica Odbora, ostali članovi Odbora i Direktor NKRM-le, primili su danas u Sali za sastanke g. Naim Dedushaj Direktor Globalne Mreže Preduzeća Albanske Diaspore, i g. Senton Kaçaniku.

Tokom sastanka g. Dedushaj je otkrio i rad ove mreže, u kojoj se istiće da joj je sedište u Nju-Jorku (SAD), dok je sedište Regionalne Koordinacione Kancelarije u Prištini (Kosovo).

Poslovna Mreža Albanske Diaspore, je tokom sastanka, istakla da je njihova svrha predstavljanja mostova između privrednih subjekata diaspore albanskog porekla, ali ne samo. Njihovi poslovi su u svim zemljama u inostranstvu gde im je cilj da investiraju u biznise unutar albanskih zemalja, konkretno Kosovo.

Pred NKRM-le, g. Dedushaj, predstavlja hronologiju poslovanja , albanske forume koje preduzeća razvijaju u inostranstvu i koji imaju za cilj da zajedno sa jakim investitorima ulažu u rudarski sektor što bi povećalo socialno blagostanje.

Učesnici sastanka su bili oduševljeni dobrom namerom da ulažu u svoj sektor, založili su se da saradnja neće izostati i da će intenzivirati susrete kako u redovima saradnje tako i sa zaiteresovanim investitorima. Interesovanje se posebno javilo u poćetnoj fazi, za mineralno-nosna područja, posebno za rude retkih metala.

U okviru sastanka učesnicima su predstavljene dve prezentacije sa zemljama sa investicionim potencialom u sektoru rudarstva.

Učesnici sastanka su se dogovorili da se naredni sastanci održe sa konkretnijim temama koje se odnose na mogučnosti ulaganja i modalitete istraživanja u cilju valorizacije ovih mineralnih sirovina