Иди назад
25.03.2019

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale izdaje ovo saopštenje

Priština – 19 Mart 2019

Rudarske aktivnosti kao što su istraživanje, korišćenje ili posebne aktivnosti u RKS-u, razvijaju razlićiti operatori. Na osnovu informacija koje imamo, neki operateri ove aktivnosti obavljaju na ilegalan naćin.

Ovo stanje, uzrokuje degradaciju i uništavanje rijeka, polja i brda (eksploatacija rijeka i polja za vađenje šljunka i razni kamenolomi).

Zajednički operativni plan je implementiran u saradnji sa Kosovskom Ploicijom, Nezavisnu Komisiju za Rudnike i Minerale, Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Inspektoratom Agencije za Šumarstvo, Opštinskim Inspektoratima, u celoj teritoriji Republike Kosovo. Svrha vog operativnog plana je da preduzme sve operativne mere za identifikaciju svih poslovnih i fizičkih lica koja postupaju u skladu sa važećim zakonima, sve aktivnosti licenciranih preduzeća i onih koji nemaju licencu rudarsdkih aktivnosti  i na svim napushtenim područjima gde su izvršene rudarske aktivnosti ili koje su počinile krivično delo Degradacija i uništavanja životne sredine prema članu 347 i TSK.

 Zadaci koji će sljediti ovaj plan su:

 Prekid neposrednog rada svih nezakonitih operatera.

  1. Primjena važečeg zakona, evidencije i krivičnog postupka u saradnji sa drugim pravosudnim organima, Tužiocen i Sudom.
  2. Eliminisanje ove pojave na toj lokaciji povečanjem kontrole  od strane Kosovske Policije i
  3. Uklanjanje rizika od strane radilišta zajedno sa NKRM-le i MSPP.

 Molimo sve preduzetnike i fizička lica da poštuju naređenja koja su izdata prilokom njihove verifikacije na terenu. Ako nisu opremljeni posebnom Licencom ili Dozvolom za posebne aktivnosti, ispunjavaju uslove za primenu prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima  da budu opremljeni Licencom korišćenja ili Dozvolom za posebne aktivnosti.