Иди назад
13.12.2017

Sporazum o Saradnje Povezan medu NKRM i Universiteta u Mitrovici „ISA BOLETINI“

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale i Univerzitet u Mitrovici “Isa Boletini”, potpisali sporazum o sardanji radi saradnje između strana.

Opšta svrha ovog sporazuma pružiti studentima pomoč UMIB u realizaciji profesionalne prakse i mogučnosti korištenja NKRMN literature za naučne potrebe tokom različitih faza naučno-istraživčkog rada, na osnovu zakonskih važečih odredbi.

NKRM i UMIB su se složili da sarađuju u ovim oblastima:

  • NKRM če omogučiti obavljanje profesionalne prakse za studente UMIB.
  • NKRM, če omogučiti studentima pristup dokumentaciji o naučnim istraživanjima koje se nalaze u NKRM-le.
  • Saradnja i tehnička pomoč koja se pruža studentima u realizaciji seminarskih radova i u radu diplome u svim nivoima studiranja (osnovne-Bachelor, Mastera i Doktorature) a koje su vezane sa rudarskim sektorom-rešavanje određenih praktičnih problema.
  • Organizovanje raznih simpoziuma i seminara koje imaju za cilj implementaciju savremenih metoda u raznim oblastima.

Sporazum je potpisan od strane Musa Shabani- Predsednik Odbora u NKRM i Alush Musaj-Rektor u UMIB.