Иди назад
26.09.2017

Sastnak NKRM-MER-APK-MSPP Iniciranje promene dodatka AU za rikultivaciju korišćenih rudarskih podrućja

Na 09.07.2015 u kancalarijama NKRM-le održan interagencijski strućni skup NKRM-MER-APK-MSPP. Na ovom sastanku razgovarano je o detaljima o izmeni I dopuni Administrativnog Uputstva 02/2014 o bankarske garancije I osiguranje za sve “Rizike trećih strana”.

Od strućne komisije se preporućuje da Odbor NKRM-le razmatra I odobrava administrativno uputstvo za Bankarske Garancije I Osiguranje za sve “Rizike trećih lica”.