Kthehu pas
09.07.2015

Takim KPMM-MZHE-APK-MMPH – Inicimi i plotësimit dhe ndryshimit të UA për rikutivimin e zonave të shfrytëzuara minerare

Më datën 09.07.2015 në zyrat e KPMM-së u mbajt takimi i komisionit profesional ndërinstitucional KPMM-MZHE-APK-MMPH. Në këtë takim u diskutuan detajet rreth  plotësim ndryshimit të Udhëzimit Administrativ 02/2014 për Garancitë Bankare dhe Sigurimet për të gjitha “Rreziqet ndaj  palëve të treta”.

Nga komisioni profesional u rekomandua që  Bordi i KPMM-së të merr në shqyrtim dhe të miraton udhëzimin administrativ për Garancitë Bankare dhe Sigurimet për të gjitha “Rreziqet ndaj  palëve të treta”.