Иди назад
19.04.2019

Sastanak sa zainteresovanima za investicije u rudarskom sektoru na Kosovu

Prišina – 15 Apil 2019

Odbor, Direktor i Šef Odelenja za Geologiju  ugostili danas G. Bahri Yildiz, Generalnog Direktora Kompanije ORIOLE RESOURCES PLC sa sjedištem u Londonu.

Predsedavajući odbora NKRM-le G. Musa Shabani je dao uvodnu izjavu u vezi odgovornosti i aktivnosti NKRM-le, gde su prisutni obavešteni da NKRM-le trenutno upravlja sa oko 766 rudarskih entiteta. G. Shabani detaljno predstavio mogučnosti podnošenja zahtjeva za slobodne zone, kao i oblasti od posebnog interesa za koje kaže da se upučuju Vladi odnosno Odjelu za Javno-Privatno Partnerstvo, dok o interesovanju za rudnike Trepća  njavio da se obračaju Vladi. Za ostale oblasti NKRM-le u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima izdaje dozvole za istraživanje i sledeće one za eksloataciju.

Predstavnik kompanije posebno je izrazio interes za minerale olova, cinka, hroma i zlata. Obe strane su izrazile želju za saradnjom u budučnosti.

Šef Geološkog Odelenja G. Sali Mulaj detaljno ih je informisao o uslovima licenciranja. Tokom dva dana u pratnji Šefa Odelenja za Geologiju i G. Rrahima Kelmendija, Viši Geolog za Geodatabazu, interesovani za investije u Republici Kosovo posetili su oblasti od interesa u Mitrovici (Gumnište,Vllahi i Karake).