Иди назад
09.02.2018

Sastanak sa parlamentarnom komisijom

Parlamentarni Odbor za Ekonomski Razvoj, Infrastrukturu, Trgovinu, Industriju i Regionalni Razvoj posjetio je Nezavisnu Komisiju za Rudnike i Minerale

07.01.2018

Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike I Minerale, dočekao je predtsvnike Parlamentarne Komisije za Ekonomski Razvoj, Infrastrukturu, Tregovinu, Industriju I Regionalni Razvoj. Ova komisija je supervisor rada NKRM. Predsedavajući Odbora NKRM-le Musa Shabani predstavio je dostignuća i izazove sa kojima se suočava osoblje NKRM-le tokom 2017. Godine. Takođe je primećeno da je rudarski sektor jedan od glavnih sektora za ekonomski razvoj zemlje, ali uprkos nekih dosadašnjih postignuća, još nije postignuto da ovaj sektor doprinese u željenom obimu u ekonomskom razvoju zemlje. Predsednik skupštinske grupe g.Sala Berisha Shala izjavio je za medije da je svrha ove posjete da pažljivo prate rad i poteškoće osoblja NKRM-le. Kako NKRM priprema godišnji izveštaj o radu obavljenom tokom jedne kalendarske godine, izveštaj koji se šalje skupštini. G.Shala takođe je pomenuo dopunu i promenu zakona o rudnicima i mineralima koji je u proceduri i očekuje se da će biti odobren negde do kraja marta. Takođe je diskutovano o Područjima od posebnog interesa koji su ukupno 11. Rećeno je da treba pokrenuti postupak za njihovo oslobađenje, kako bi povukli ozbiljnog investitora koji je spreman za istraživanje ili koriščenje u ovim područjima. Odbor NKRM-le takođe je obavestio Parlamentarnu Komisiju koja priprem međunarodnu konferenciju Kosovo-Albanija, u vezi sa promocijom rudarskih resursa na Kosovu. Na kraju G.Shala je rekla da ćemo nastaviti sarađivati u cilju razvijanja rudarskog sektora, jer je to jedan od najvažnijih sektora u ekonomskom razvoju zemlje.