Иди назад
18.04.2019

Sastanak sa osobljem Kosovske Poslovne Jedinice (K.P.J.) i predstvanikom Preduzeća “LINA-KS “ D.O.O.

Priština – 12. April 2019. godine

Odbor i Direktor NKRM-le ugostili su na satanku predstavnike Kosovske Poslovne Jedinice,  i predstavnika preduzeća “ LINA-KS “ D.O.O.

Svrha sastanka je bila konsultacija u vezi sa opremom sa dozvolom za preradu uglja za preduzeće “LINA-KS “ D.O.O.

Predsednik Odbora G. Musa Shabani informisao o zakonskim uslovima za dobijanje dozvola za preradu za preduzeća koja obavljaju posebne aktivnosti sa energetskim mineralima.

G. Shabani je obavestio zainteresovane da bi za opremanje sa licencom za separacije trba da postoji ugovor o snabdevanju ugljem sa KEK-om  kao jedinom Korporacijom koja ima licencu za lignit. On je obečao da će NKRM-le podržati sva preduzeća tokom licenciranja,  uvek u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.