Иди назад
15.03.2018

Sastanak radne grupe Kosovske i Albanske Međunarodne

 

Sastanak radne grupe Kosovske i Albanske Međunarodne Konferencije o sektoru rudarstva i mineralnih sirovina koji će se održati od 16 do 17 Maja 2018. godine u Prištini

Delegacija Kosova u sastavu sa Musa Shabani Predsednik Odbora,, Avdi Konjuhi član Odbora, Predsedavajući Radne Grupe i Festim Kutllovci član Odbora od NKRM, Fidaim Sahit od GSK i Skënder Sallahu iz Odelenja za Rudarstvo MER na 12.03.2018 su dočekani u Ministarstvu Infrastrukture i Energiju u Tirani od sreane G. Ministra  Enis Aliko sa saradnicima. Cilj sastanka bio je organizovanje međunarodne konferencije Kosovo-Albanija, koja će se održati od 16 do 17 maja 2018. godine u Prištini.  Predsedavajući Odbora g. Musa Shabani je predstavio izložbu vezanu za ovu konferenciju, dok je g. Avdi Konjuhi, predsedavajući radne grupe ove konferencije, upoznao je prisutne o tehničkim pripremama i uklađivanju dnevnog reda ove konferencije. Zamenik Ministra Aliko pozdravio je rad na konferenciji, i dodao da je ova konferencija dobra za razvoj rudarske industrije.

Sastanci koji se odnose na ovu konferenciju nastavili su se sljedečeg dana 13.03.2018.godine u Nacionalnoj Agenciji za Prirodne Resurse. Direktor NAPR Ardian Bylyku sa saradnicima dočekao na sastanak radnu grupu od Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale. G. Bylyku je podržao održavanje međunarodne konferencije za rudarsku industriju. Takođe šef NAPR naglasio je da saradnja treba ići dalje kroz izradu dugoroćnih planova razvoja rudarskog sektora .

Svrha ove konferencije je trenutna prezentacija rudarske industrije u zemlji. Kao: istraživanje, eksploatacija, prerada mineralnih sirovina na Kosovu i Albaniji. Zatim zakonodavstvo, rudarske politike i mogučnosti za razvoj u budučnosti. Izlaganje za rudarstvo izazovi ili mogučnosti?! U ovom trenutku stvorene su mogučnosti za uvođenje ideja za prezentacije, lokalna i strana rudarstva i drugih relevantnih institucija. Takođe kroz prezentacije mogu predstaviti procjene ili ideje za trenutne tokove rudarstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, sa posebnim naglaskom na investicije u rudarskom sektoru Kosova i Albanije.