Иди назад
26.09.2017

Saopštenje za javnost

U Okviru Saradnje između službi u cilju jačanja zajedničkih planova za razvoj rudarskog sektora u skladu sa zaštitom životne sredine, danas u NKRM za posetu bio je V D Ministar Životne Sredine i Prostornog Planiranja g. Ferat Shala sa saradnicima.

G. Shala je primljen od strane Odbora i menđmenta NKRM-le. Predsednik Odbora g. Musa Shabani, ukratko informisao V D Ministra i delegaciju u pogledu obima delovanja NKRM-le, zahvaljujući za intenzivnost saradnje, a takođe ukazao pitanja za diskusiju među njih troje, od znaćaja za održivi razvoj rudarskog sektora:
· Određivanje urbanističke zone ili nacionalnih parkova
· Saglasnosti sa Zaštitom životne sredine za licenciranje rudarskih preduzeća
· Koordinacija inspekcija u sprečavanju i zaustavljanju ilegalnih operacija u rudarstvu

Sa svoje strane V D Ministar g. Shala, izrazio svoju spremnost i njegovog osoblja za međusobne saradnje, uz napomenu da pored očuvanja životne sredine treba da brinemo za eksploataciju mineralnih sirovina u cilju ekonomslog razvoja, i u tom pogledu izrazio spremnost međusobne saradnje.

Nakon toga g. Shala, je predložio da za sva pitanja koja su pokrenuta u ovom sastanku, ali i za pitanja koje se mogu pojaviti u budučnosti da formiraju radne grupe u nivou eksperta da bi smo dobili formu i najbolji naćin da bi mineralni resursi bili dostupni razvoju, ali i brige životne sredine.

Kao zajednički zaključak sastanka je bio nastavak saradnje u cilju usklađivanja zakonodavstva i akcionih planova u oblasti razvoja rudarstva i zaštite životne sredine.