Иди назад
26.09.2017

Poseta delegacije Albansko-Izraelskog Udruženja u NKRM – Priština

Na 10.05.2016 u kancelarijama NKRM-le održana je sednica između Odbora NKRM-le (Musa Shabani- Predsednik Odbora, Kemajl Zeqiri – Član Odbora i Avdi Konjuhi – Član Odbora) i Albansko-Izraelskog Udruženja.

Na ovom sastanku je razgovarano o procedurama za izdavanje dozvola za rudarske kompanije na Kosovu, sa posebnim naglaskom na istraživanja i rudarskih dozvola. Između ostalog, razgovarali su i o propisa i opštih procedura koje treba da se razvijaju za aplikaciju odnosnu snabdevanju licencom istraživanja i licencom koriščenja.

Za učesnike realizovana je prezentacija od strane Člana Odbora, Kemajl Zeqiri,gde učesnici su bili informisani u rudarskom i institucionalnom potencialu kao i pravila i zakonskih procedura za dozvole i licence.