Иди назад
17.12.2021

Odbor NKRM je počeo sa radom

Saopstenje za Medije

Priština –  10 decembar 2021

Skupština Republike Kosovo je na plenarnoj Sednici održanoj 6. decembra 2021. godine izabrala Odbor Komisije za Rudnike i Minerale kojim presedava Selvete Grajqevci-Plana,  i 4 ćlana g.Jahir Gashi, gđa. Rrezarta Pushkolli – Makolli, g.Gani Maliqi i  g.Gani Kastrati.

Direktot NKRM-le, z. Ramiz Krasniqi, obevestio je sadašnji Odbor da je odsustvo Odbora rezultiralo prijemom velikog broja prijave, i da čekamo pažljivo razmatranje 300 aplikacija za istraživanje, upotrebu i posebne aktivnosti.

Odbor je održao I (prvu) sednicu na kojoj su donete neke važne odluke za funkcionisanje NKRM pošto je ova institucija od 07. augusta 2020. godine bez Odbora.

Obaveštavamo javnost i sve kompanije rudarskog sektora koje su podnele zahtev u NKRM za licence i dozvole da je Odbor poćeo sa radom i da će se baviti intenzivnim radom do kraja razmatranja svih aplikacija koje ćekaju na razmatranje.

Takođe, Odbor je opredijeljen da sarađuje sa svim institucijama, a posebno sa ministrom Ministarstva uređenja prostora i infrastrukture, na usaglašavanju odluka i stvaranju što povoljnijih zakonskih uslova za uspostavljanje rudarskog sektora u Republici Kosova.