Иди назад
26.10.2020

Objavljivanje zajedničkog biltena sa ISSN kao naučnog časopisa između NKRM I NAPR

Izazovi stvoreni u situaciji bez presedana u suočavanju sa pandemijom Covid-19, teško su se nosili i imali su uticaja na sve sektore upošte, a takođe uticaj je prisutan i u rudarskom sektoru.
Stoga je, u okviru saradnje i razmene zajedničkog iskustva, kao i povećanja međusobne Saradnje između institucija, Nacionalna Agencija za Prirodne Resurse (NAPR) iz Albanije pozvala u zvanićnu posetu, za period 21-24 oktobra 2020. godine, delegacija Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale (NKRM) sastavljena od gospode:
Avdi Konjuhi- v.d Predsednik Odbora NKRM-le, Ramiz Kraniqi- Direktor NKRM-le, Fatmir Gërguri –Glavni Inspektor Rudnika , Bajrma Dogani –Direktor Rudnika u “Newco Feronikeli Complex LLC”, Naser Qorri-Rudarski Geolog u preduzeću “Newco Ferronikeli Complex LLC”.
Delegaciju sa Kosova primio je Izvršni Direktor G. Adrian Bylyku, i prateće osoblje NAPR, na sastanku je vođena diskusija u profesionalnom aspektu, kao i za dalji razvoj ove saradnje.
Tačnije, Izvršni Direktor NAPR predložio je objavljivanje zajedničkog biltena sa ISSN kao naučnog časopisa, da bi se u sadržaju ovog ćasopisa objavila istraživanja o mineralima, razmena grafičkih materiala, ažuriranje studije o podacima u mineralu hrom, bakar itd. Kako bi se istekle i istraživanja nemetala i metalaca, ukrasnog kamenja itd.
Takože, Kosovska delegacija i predstavnici NAPR dogovorili su se o zakonskoj inicijativi za priblizavanje zakona u rudarskom polju izmežu Republike Albanije i Republike Kosovo, inicijativi koju će podržati Platforma za Poslovnu Saradnju.
U tehnićkoj oblasti takože je dogovoreno da se standardizuju pokazatelji rudarske industrije u skladu sa direktivom Evropske Zajednice -Europian Inspire EU 2007/2KE, razmenom iskustva za unapreženje azuriranog GIS sistema podataka itd.
Poseta Albanskom Geološkom Zavodu takođe je obavljena u cilju planiranja zajedničkih projekata između institucija za 2021. godinu , između ostalog između NKRM-le, NAPR, GSA, Instituta za Geoznanosti i Ministarstva za Infrastrukturu i Energetiku.
Međunarodna konferencija za promociju Kosovsko –Albanskog rudarskog sektora , jer je situacija stvorena pandemijom Covid-19 onemogućila održavanje ove konferencije ove godine, bila je prioritet sastanak održanih u Albanskim Institucijama.
Kosovska delegacija izrazila je spremnost za saradnju na predhodnim i budućim projektima, kao i sve institucije koje su se slozile da održavaju sastanke zadružene prirode najmanje jednom godišnje.
Posećeni su i rudnik Cr u Bulkizi i rudnik Cu u Spacu , gde su analizirane rezerve rude Cr i Cu u rudnicima, kvalitet i količina minerala, uslovi radnika, zažtita na radu itd.
Četvorodnevna poseta može se smatrati veoma uspešnom i smatra se da će takva saradnja u budućnosti biti plodonosna za obe strane.