Иди назад
28.09.2021

NKRM-le sastanak sa predstavnicima turske kompanije „Ilbak“

Zvaničnici NKRM-le, direktor g. Ramiz Krasniqi, glavni inspektor rudnika g. Naim Sejdiu, kao i neki šefovi odeljenja NKRM-le, primili su u prostorie NKRM-le predstavnike turske kompanije „Ilbak“.

Delegaciju turske kompanije „Ilbak“ činili su g. Macit Gül, z. Eyup Batal, z. Hasan Giray, z. Mehmet Kaya, z. Murat Çetintaş, kao i g. Zafer Toper.
U uvodnoj rečenici, Direktor NKRM ​​-le objasnio je funkcionisanje NKRM ​​-le u celini.
Objašnjeno je o ulozi, značaju i uticaju NKRM -le kao faktora koji doprinosi razvoju zemlje, sa prikupljanjem oko 30 miliona evra prihoda, koji imaju tendenciju povećanja. Dalje, je objašnjeno da ove prihode ostvaruje uprava od oko 600-700 licenci i dozvola. Upravljanje miniranje tokom celog teritora na Kosovu sprovodi NKRM -le u saradnji sa KFOR -om i Ministrom Unutrašnjih Poslova.
Takođe, direktor NKRM -le izrazio je zahvalnost onima koji su zainteresovani za investicione mogućnosti na Kosovu, gde vam je rekao o najboljim mogućnostima za ulaganje, dogovarajući sastanke sa drugim strankama kako bi se videlo područja koja imaju mogućnosti za investiranje.
Posete su nastavljene sastankom u Skupštini Kosova.

Posete najperspektivnijim i potencijalnim lokacijama za ulaganje bile su u:
• Poseta Rudniku Stanterg, Flotaciji Stanterg i Muzeju kristala
• Poseta područjima od interesa: Krace, Gumnište, Vllahi-Zjace, kao i izvor Pb-Zn u Maderu
• Poseta rudnicima Pb-Zn: Hajvali, Badovac, Kišnica, Artana i Quka u Batllavi.
• Poseta izvoru Ni Gllavica, Cikatovo i Terstenik,
• Poseta nekim kompanijama koje koriste ukrasni kamen (mermer) na izvoru Zatric-Astarzub u opštinama Mališevo i Orahovac.

Na kraju poseta izvorima i sastanaka, delegacija je izrazila interesovanje za mogućnost slične posete u oktobru, kako bi se sagledale mogućnosti saradnje i nastavak razgovora.