Иди назад
26.09.2017

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale predstavlja rudarski sektor u Kanadi

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale predstavlja rudarski sektor u Kanadi u dva razlićita slučaja: Konferencija PDAC i “NATO Economy 2016 Forum – Mining & Infrastructure

Delegacija Komisije za Rudnike i Minerale, koji se sastoji od: Musa Shabani, Kemajl Zeqiri i Festim Kutllovci, u okviru Konferencije PDAC koji je održan u Torontu, Kanada, i to je najveća konferencija o rudarskom sektoru, pored brojnih susreta sa investitorima i predstavnicima raznih vlada, predstavili su potenciale u rudarstvu i zakonsku infrakstrukturu o ulaganju investicija u rudarskom sektoru zemlje u dva različita događaja.

U prilog delegacije NKRM-le je bio poslanik Skupštine Republike Kosovo gđa. Sala Berisha – Shala, čije prisustvo je bilo posebnog značaja naročito tokom rasprave o rudarskom pravnom okviru i diskusije o mogučnosti ispunjavanja ovog pravnog okvira.
U početku prezentacija je realizovana u okviru konferencije PDAC, dge je interes razlićitih kompanija i predstavnika institucija bila izuzetno velika, a samim tim nakon uvođenja naša delegacija je održala niz sastanka odvojeno, na osnovu zahteva učesnika u prezentaciji.
Naredna prezentacija rudarskog sektora je održan u okviru manifestacije “NATO Economy 2016 Forum – Mining & Infrastructure, i zajedno sa prezentacijom, predstavnik delegacije g. Kemajl Zeqiri je takođe ućestvovao u panel diskusijama. Nakon prezentacije na sastancima “B2B” i “B2G”, delegacija je razvijala razne diskusije sa predstavnicima institucija i kompanija iz razlićitih zemalja kao Kanada, Turske, Bugarske, Polske, Çeške itd. Važno je napomenuti da po prvi put na Kosovo učestviju u ovoj manifestaciji – NATO Economy Forum.
Delegacija zahvaljuje predstavnike Kanadske ambasade u Zagrebu za njihovu podršku u organizovanju prezentacije na oba događaja. Delegacija takođe zahvaljuje i predstavnika Kosovske ambasade u Kanadi.