Neprihvatanje

u vezi sa websajt-om

Nezavisna Komisija za Rudarstvo I Mineralne sirovine (ICCM) održava ovaj vebsajt koji omogućava javni pristup informacijama o njihovoj aktivnosti u celini. Naš cilj je da učinimo informacije podesnim uređenim i pristupačnim. Ukoliko nam se podkradu greške, mi ćemo nastojati da ih ispravimo. Mećutim Komisija ne snosi odgovornost ili obavezu u vezi sa bilo kojom informacijom na ovom sajtu.

To su informacije:

  • opšte prirode I bez namere da se to odnosi na određene okolnosti bilo kojeg pojedinca ili entiteta
  • koje nisu obavezno jasne-razumljive,kompletne,uređene I obnovljene-(apdejtovane)
  • koje su linkovima povezane sa drugim (externim) sajtovima koji su van Komisijine nadležnosti I kontrole, I za koje Komisija ne pruzima odgovornost
  • neprofesionalne I nelegalne savete (ukoliko Vam je potreban određeni savet, uvek obavezno konsultujte odgovarajućeg, kvalifikovanog stručnjaka iz te oblasti)

Molimo Vas, imajte u vidu da ne postoje garancije da će dokumenti dostupni na mreži (on-line) do detalja reprodukovati zvanično usvojen I obrađen originalni document.

Naš cilj je da što više umanjimo nedostatke izazvane tehničkim greškama. Takođe pojedini podaci ili informacije na našem sajtu mogu biti kreirani ili obrađeni u fajlovima ili formatima koji nisu prečišćeni od grešaka I mi ne možemo garantovati da naša usluga neće biti sa smetnjama ili na drugi način izražena uzrokovana ovim problemima.Komisija ne preuzima odgovornost u pogledu sličnih problema nastalih kao rezultat korišćenja ovog sajta ili bilo kog linkom povezanog spoljnjeg (externog) sajta.
Namera Ove Izjave o neprihvatanju odgovornosti nije da ograniči odgovornost Komisije za prekoračenje zakonom propisanih uslova u skladu sa nacionalnim zakonom kao I da ne izuzima od odgovornosti za stvari koje se ne mogu izuzeti od zakona.

za prikazane I odštampane karte

Takođe, sa posebnom pažnjom se pristupilo sastavljanju, uklapanju I proveri informacija prikazanih na kartama, “Nezavisna Komisija za Rudarstvo I Mineralne sirovine” I “Beak Consultants GmbH”, ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za moguće nedoslednosti,netačnosti I greške sadržane u kartama, za ispravke samih informacija iz različitih postojećih izvora podataka, kao i za bilo koju neprijatnost i/ili pravne zahteve koji iz toga proizilaze za korisnika.

Korisnik će razumeti, da, zbog same prirode, geoloških naučnih podataka, koji sa sobom neizbežno nose izvesne nepreciznosti, a štose može odraziti u prikazu samih mapa. Nadalje, korisnik će uvažiti da geološki naučni podaci predstavljaju samo prikaze I izvode prave realnosti. Neizbežna izobličavanja I prilagođavanja morala su biti primenjena u toku procesa obrade podataka I uklapanja pri izradi karti.