Иди назад
14.10.2021

Treća Međunarodna Multidisciplinarna Konferencija o Geonaukama IMGC2021

Saopštenje za Medije

Priština – 14 oktobar 2021

Treća Međunarodna Multidisciplinarna Konferencija o Geonaukama IMGC2021

Danas se na Universitetu “Isa Boletini”,  u Mitrovici održava Međunarodna Multidisciplinarna Konferencija o Geonaukama IMGC2021.  Na ovom događaju u uvodnom govoru bili su prisutni: Gani Maliqi, Sabri Avdullahu Predsedavajući konferencije, Naser Peci,  Dekan Geonaučnog Fakulteta, Alush Musaj, Rektor i Univerziteta “Isa Boletini” u Mitrovici, direktor NKRM-le, Ramiz Krasniqi, i drugi predstavnici.

U uvodnom govoru 3. konferencije, Međunarodne Multidisciplinarne Geonauke IMGC2021, direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, Ramiz Krasniqi  najavio je aktivnosti NKRM-le kao: Upravljanje svim dozvolama i licencama, korišćenje i obrada mineralnih resursa širom teritorije Kosova, kao i pružanje jednakih mogućnosti za sve itd. Svrha ove konferencije, prema rećima direktora NKRM-le, Ramiz Krasniqi, je povečanje saradnje i njenog institucionalnog i profesionalnog doprinosa, pružanje dobrih mogućnosti za geoznanost i znaqaj podizanja ovog veoma važnog sektora za ekonomski razvoj Kosova.

Ove godine NKRM-le na ovoj konferenciji predstavlja tri naučna rada koji se bave Rudarskim Zakonodavstvom u Republici Kosovo, ulogom informacionog Sistema u ovom sektoru i Rudarskom Privredom – slučaj Republike Kosovo.

Od Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, predstavili su svoje radove direktor NKRM g. Ramiz Krasniqi na temu: “Regulatorni okvir rudarskog sektora u Republici Kosovo”.

Sami Duraku na temu: “Uloga informacija u Rudarskom sektoru Kosova”.

Gazmend Morina na temu: ” Rudarska Ekonomija – slučaj Republike Kosovo”

Prema rećima direktora NKRM-le, Ramiz Krasniqi, ova konferencija će pomoći da se odrazi ćinjenično stanje, razvoj i povečanje produktivnosti ovog sektora od posebnog značaja za našu zemlju.

Večina ućesnika iz zemalja u regionu na konferenciji je predstavila radove na mreži zbog COVID-19. Konferenciji je prisustvovalo oko 50 ućesnika.

Multidisciplinarnu Konferenciju o Geonaukama IMGC2021 organizovali su Universitet u Mitrovici “Isa Boletini”, Ministarstvo Ekonomije i Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale.