Иди назад
26.09.2017

Saopštenje za Javnost Br. 01/2017

Javno objašnjenje u vezi sa Licencom Istraživanja blizu “Crepules” Opština Zubin Potok, Priština

Da obevstimo javnost da; KPMM je jedina institucija za licenciranje rudarskih aktivnosti u Republici Kosovo.
NKRM, svoju funkciju vežba u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima Br.03/-163 odnosno Zakona Br.04/L-158 o Izmenama i Dopunama osnovnog zakona, kao i relevantnih zakona. Tako, licenciranje rudarskih kompanija napravi se u skladu sa odredbama zakona pominjene i odobrenja od nadležnih intitucija.

Stoga, u cilju informisanja javnosti i na osnovu mnogo pitanja usmerene na NKRM iz različitih medija obavestimo vas da:

U oblasti – pored Crepule u Opštini Zubin Potok, NKRM izdala licencu za istraživanje mineralnih resursa metalnih za preduzeće „A.GJ.A.“D.o.ko sa Br. 1508/NKRM/2015 . Licenca je izdata na 11 decembar 2015, i važi do 02 decembra 2017 godine, dok površina licencirane oblasti je 9820800 m2 , respektivno 9.82 km2.
Takođe vas obavestimo da; eksploatacija mineralne materije može da se pokrene samo nakon što kompanija podnese zahtev za dozvolu za korišćenje u NKRM, i u slučaju primene ispunjava zakonske uslove.