Иди назад
26.09.2017

Redovni sastanak međuagencijskog foruma za „Upravljanje Zemljištem“

19 maja, 2016, održan je redovni sastanak međuagencijskog foruma za „Upravljanje Zemljištem“.

NKRM je redovni član ovog foruma, kojim predsedava MSPP odnosno Katastarska Agencija foruma Kosova i podržan od strane donatora kao što su USAID, Svetske Banke, Norveške Vlade itd.
Ovaj put NKRM-le predstavljen od g.Musa Shabani – Predsednik Odbora NKRM-le i Kemajl Zeqiri – Član Odbora NKRM-le.

Od strane Predsednika Odbora, g. Musa Shabani postavlja se pitanje ne realizacije odluka koji su uključeni u forumu, i takođe g. Musa Shabani zatražio da u narednim periodima postavljaju rokovi i institucija odgovornih za sprovođenje odluka forumu. Ali sa svoje strane g. Kemajl Zeqiri, naglasio znaćaj katastarskog sistema i obeležavanja puteva ima za upravljanje rudnika, pošto su inspektori na terenu ćesto imali poteškoća u opisivanju vlasništvo parcela i puteva u pitanju, koje u buduće predstavljaju problem za NKRM u upravljanju i i takođe u borbi nezakonitim radnjama.