Иди назад
26.09.2017

Poseta Odbora NKRM-le preduzeča “NewCo Ferronikeli Complex” LLC

Nakon prijema vesti iz medija o poslovanju teškoča preduzeča NewCo Ferro-nikeli Complex LLC, dt. 06.04.2016 Odbor NKRM-le sastavljen od Musa Shabani Predsednik Odbora, Članovi Odbora Azem Rexhaj i Avdi Konjuhi posetili su ovo Preduzeče.

Odbor NKRM-le je primljen od generalnog Direktora Preduzeča g. Miltiadis Tragakis, z. Gani Canolli zm. Generalni Direktor i g. Nasuf Mjekiqi Rudarski Direktor Feronikla.

Tokom sastanka g. Tragakis obevstio Odbor NKRM-le o teškom položaju poslovanja koji se nalazi ovo preduzeče što je rezultat nekoliko spoljašnih i unutrašnjih faktora. Prema njegovim rećima glavni faktori koji su doveli preduzeče NewCo Ferronikeli Complex LLC u ovih poteškoča su;
1. Pad cena metala posebno Nikla u svetskim tržištima,
2. Visoka cena za megavat ekelktrične enrgije na Kosovo – za industriju kao što je ferro-nikeli
3. Ne mogučnost koriščenja nekih rezerve rude zbog nemogučnosti preselenja asfaltirani put i željeznice u rudniku Glavica.

Odbor NKRM-le kojom rukovodi Musa Shabani ponudio da podrži kompaniju da prevaziđe ovu situaciju, osiguravajući da je NKRM-le spremna da pruži podršku zajedno sa drugim relevantnim institucijama da pomogne kompaniji u prevazilaženju krize naravno oslanjajući se pod zakonskim nadežnostima koje ima NKRM-le.