Иди назад
27.04.2020

ODLUKA

Pristina, 27.04.2020

                                                                                                                     Ref. 006/2020

Na osnovu člana 59. stav 1. i člana 62. Zakona br. 03 / L-163 o Rudnicima i Mineralima kao i Odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/09 dt. 13.03.2020, no.01 / 11 dt. 15.03.2020 i br. 01/15 dt. 23.03.2020, Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale na redovnom sastanku od 27.04.2020 donosi sledeće:

ODLUKA

  1. Isplate finansijskih obaveza preduzeća u NKRM-le odgađaju se do 31. maja 2020., uključujući kamate za kašnjenje, odluka važi za sva preduzeća koja su licencirana od NKRM-le.
  2. Zbog situacije stvorene kao rezultat pandemije, obaveza preduzeća da prijave NKRM-le odlaže se do 31. maja 2020. za sve izvještaje koji su imali obavezu do 30. aprila 2020. godine.
  3. Rok za ispunjavanje obaveza prema Odlukama Odbora o odobrenju licenci i dozvola za sva preduzeća koja su se prijavila na NKRM odlaže se do 31. maja 2020. godine. Ova odluka odnosi se na preduzeća koja su imala duži rok od dt. 16.03.2020 za izvršavanje obaveza.
  4. NKRM prihvata zahteve, žalbe i nove prijave i tretira ih što je više moguće, u skladu sa uslovima i okolnostima stvorenim kao rezultat Pandemije, sa smanjenim osoblje.

______________

Ramiz Krasniqi

Direktor

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale