Иди назад
17.12.2018

Odbor i Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, susreo se sa zainteresovanim investitorima u Republici Kosovo

Priština – Decembar 2018

Direktor kompanije American Exploration and Mining LLC Z. Grant A. Liverett su primili G.Avdi Konjuhi i Azem Rexhaj ,Članovi Odbora NKRM-le, kao i Direktor G. Ramiz Krasniqi.

Zainteresovani za ulaganje na Kosovo su obavešteni od G. Rexhaj i G. Konjuhi o procedurama i uslovima licenciranja, uslovima licence i svim informacijama koje se odnose na licence za istraživanje i upotrebu. Pošto  G. Grant A. Liverett je bio zainteresovan za metalne minerale olova i cinka, informisan je o mogučnostima prijave za slobodne zone, kao i oblastima od posebnog interesa za koje je rečeno da se upučuju Vladi, odnosno Ministarstvu za Ekonomski Razvoj. Takođe je upoznat sa mogučnostima koje predviđa Zakon o Strateškim Investicijama. Članovi Odbora NKRM-le i Direktor obečali su G. Liverett da će NKRM-le pružiti maksimalnu podršku u transparentnosti u pogledu mogućnosti podnošenja zahteva za bilo koju licencu NKRM, ako kompanija donosi odluku o ulaganju u Republici Kosovo.