Иди назад
16.11.2021

NKRM-le sastanak sa predstavnicima UMIB-a i konsulentom Mariom E. Rossijem

Priština – 15. novembar 2021

NKRM-le sastanak sa predstavnicima UMIB-a i konsulentom Mariom E. Rossijem

Službenici NKRM-le, direktor g. Ramiz Krasniči, šef pravnog odeljenja, gđa. Selvete Grajčevci – Plana, kao i rukovodilac GIS baze podataka gđa. Besa Zečiri, primio je u petak, 12 novembra 2021. godine, u sali za sastanke NKRM-le, predstavnike Univerziteta u Mitrovici „Isa Boletini“ (UMIB) i konsulent Marija E. Rosija, iz „ Fullbright specialist “ za istraživačke programe u oblasti rudarskog sektora.

U okviru programa „ Fullbright specialist “ na UMIB-u je prisutan konsulent Mario E. Rosi koji podržava Fakultet Geonauka u ažuriranju programa i sastavljanju istraživačkih programa, što samo po sebi ima sveobuhvatnu dimenziju rudarskog sektora.

Ovom prilikom, dotični konsulent u pratnji g. Naser Peci – Dekan UMIB-a i g. Kemajl Zečiri – šef Odeljenja za Rudarstvo u UMIB-u, su posetili i NKRM-le ​​12 novembra 2021.

Cilj njegove posete bio je između ostalog:

  • Trenutno stanje eksploatacije rudarske industrije;
  • Kosovskih mineralnih resursa – rezerve i mineralni potencijal;
  • Procedure licenciranja za mineralne aktivnosti;
  • Institucionalna rudarska veza;
  • Mogućnost ulaganja u rudarski sektor itd.

Dotični Konsulent je detaljno obavešten od strane Direktora NKRM-le ​​o načinu rada, dostignućima i izazovima NKRM-le, kao i o svim njegovim interesovanjima, u vezi sa brojem licenciranih preduzeća, oblici za prijavu, mogućnostima ulaganja u rudarskom sektoru u Republiku Kosova, rudarsko zakonodavstvo i saradnja naše institucije, sa drugim rudarskim institucijama Republike Kosova, itd.