Иди назад
02.05.2019

Međuinstitucionalni sastanak Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale i Poreske Uprave Kosova (PAK)

Priština – 24 April 2019

Glavni Inspektor Rudnika G. Fatmir Gërguri u pratnji Šefa Financijskog Odelenja G. Haradin Gërvalla ,G. Halit Gara, Šef Odelenja Prihoda i Agron Gashi, Šef Odelenja za IT, je bio domaćin sastanka sa G. Albert Hajrizaj, Menađer Razvoja Aplikacija, G. Agron Hamiti, Menađer Divizije za Upravljanje Rizicima i G. Agron Sahiti, Menađer Administracije Sistema PAK-a.

Svrha sastanka bila je produbljivanje saradnje u razmjeni informacija I podataka u cilju prikupljanja najefikasnijih prihoda iz obje institucije. NKRM-le je takođe zainteresovana da snabdeva licencirana preduzeća fiskalnim kasama.

Zaključak ovog sastanka bio je da se za postizanje ovih ciljeva prvo treba postići Memorandum o Razumjevanju koji će konkretizirati tačke saradnje.