Kthehu pas
20.09.2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV (KPMM. UA. Nr. 04/2022) PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE