Njoftime

Nga data 1 Shkurt 2020, të gjithë operatorët që merren me hulumtim dhe shfrytëzim të resurseve minerale në Republikën e Kosovës, aplikojnë vetëm sistemin e klasifikimit dhe raportimit të përcaktuar me UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.01 /2016 PËR KLASIFIKIMIN DHE VLERËSIMIN E RESURSEVE DHE REZERVAVE MINERALE DHE MBAJTJA E EVIDENCËS SË TYRE”.