Bordi

 • Selvete Grajcevci

  Selvete Grajqevci – Pllana

  Kryesuese e Bordit

 • RR Pushkolli

  Rrezarta Pushkolli – Makolli

  Anëtare e Bordit

 • Jahir Gashi

  Jahir Gashi

  Anëtar i Bordit

 • Gani Maliqi

  Gani Maliqi

  Anëtar i Bordit

 • Gani Kastrati

  Gani Kastrati

  Anëtar i Bordit

Drejtori

 • SM foto

  Sali Mulaj

  Zëvendësues i Drejtorit