Rezervat e resurseve minerale kryesore

LINJIT

Miliardë ton

PLUMB, ZINK

Milionë ton

NIKELI

Milionë ton

BOKSITET

Milionë ton

MAGNEZITET

Milionë ton

Forma e ankesave    Raportimi Ilegal


      Ngarko fotografi