Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#6402
TzwSVsOw
Vizitor

tNRMzlIq’) OR 103=(SELECT 103 FROM PG_SLEEP(15))–