Përgjigjuni Te: Mr.

#5120
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+983-983-1=0+0+0+1