Përgjigjuni Te: Mr.

#5111
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 807=(SELECT 807 FROM PG_SLEEP(15))–