Përgjigjuni Te: Mr.

#5107
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

SDx2FhUT’; waitfor delay ‘0:0:15’ —