Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5092
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

nQxpxMwk’); waitfor delay ‘0:0:15’ —