Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5091
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ZVR7fM8h’; waitfor delay ‘0:0:15’ —