Përgjigjuni Te: Mr.

#5073
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

qnbsnbXi’ OR 196=(SELECT 196 FROM PG_SLEEP(15))–