Përgjigjuni Te: Mr.

#5068
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 214=(SELECT 214 FROM PG_SLEEP(15))–