Përgjigjuni Te: Mr.

#5067
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))–