Përgjigjuni Te: Mr.

#5065
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

jNQM54ht’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —