Përgjigjuni Te: Mr.

#5064
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

KJyEwZf9′); waitfor delay ‘0:0:15’ —