Përgjigjuni Te: Mr.

#5062
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1′ OR 2+228-228-1=0+0+0+1 or ‘Yu3tLITu’=’