Përgjigjuni Te: Mr.

#5061
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1′ OR 2+982-982-1=0+0+0+1 —