Përgjigjuni Te: Mr.

#5046
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

J90be5hr’; waitfor delay ‘0:0:15’ —