Përgjigjuni Te: Mr.

#5036
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 872=(SELECT 872 FROM PG_SLEEP(15))–