Përgjigjuni Te: Mr.

#5032
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ZTb3p00t’; waitfor delay ‘0:0:15’ —