Përgjigjuni Te: Mr.

#5024
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Utj85t1a’)) OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))–