Përgjigjuni Te: Mr.

#5009
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)); waitfor delay ‘0:0:15’ —